Vánoce, Tři králové, konec, mudrcové, svátek, oslava, sbírka, charita
Tři královéFoto: Pixabay, pixabay.com

Na Tři krále o krok dále – tak zní lidové rčení. Myšleno je v souvislosti s pozdějším večerním stmíváním, ale vyložit si jej můžeme i jinak. Jsme o krok dál v dalším roce a v našich životech.

Svátek Tří králů ukončuje vánoční svátky a měli bychom odstrojit vánoční stromeček a všechny vánoční dekorace.

Historie svátku Tří králů

Původně se 6. ledna slavil svátek Zjevení Páně. Tento den se měl Ježíš jako Bůh zjevit všem lidem, tedy i pohanům. A pohany představovali právě dnes známí Tři králové. Až později se v tento den ustálil svátek nazývaný Tří králů.

Kašpar, Melichar a Baltazar – Tři králové, byli mudrcové nebo chcete-li mágové z východu, kteří přišli vzdát hold a poklonit se právě narozenému Ježíši do Betléma. Přinesli mu tři dary: zlato, kadidlo a myrhu. V tehdejší době tři nejcennější věci na světě.

Z původních historických faktů není známo, kolik přesně mudrců či mágů u Ježíšovi kolébky bylo a ani jak se jmenovali. Hovoří se o dvou až dvanácti. Postupem jednotlivých století se jejich počet ustálil na třech, právě podle počtu darů, které přinesli a až později se také ustálila jejich dnes známá jména: Kašpar, Melichar, Baltazar.

Tradice svátku Tří králů

Svátek Tří králů začíná správně již 5. ledna večer. Ten bývá označený jako Svátek světel. V tento večer lidé zapalovali svíčky a pokoušeli se stejně jako na Štědrý den věštit svoji budoucnost. Svátek světel se připomíná i v dnešní době a například na Karlově mostě v Praze chodí 5. ledna večer lampář a rozsvěcuje staré plynové lampy jako za starých časů.

V dřívějších dobách chodili po vesnicích jako Tři králové v průvodu hlavně děti, které tak měli poslední možnost výslužky dobrot a jídla. Oblečení byli do bílých košil a s papírovými korunkami na hlavách. Na dveře každého stavení a chléva či stodoly napsali posvěcenou křídou K † M † B † letopočet (letos se tedy má psát K † M † B † 2021).

Vánoce, Tři králové, konec, mudrcové, svátek, oslava, sbírka, charita
Udělat dobrý skutek může každý. Letošní Tříkrálová sbírka se koná on-line!

Mnoho lidí si myslí, že K, M, a B jsou počáteční písmena jmen tří mudrců, tedy Kašpar + Melichar + Baltazar, ale není tomu tak. Tento nápis, který je formulí požehnání ve skutečnosti znamená „Christus mansionem benedica“, tedy „Kristus ať obydlí žehná“. Křížky mezi jednotlivými písmenky nejsou znaménka plus, ale kříže, které symbolizují Nejsvětější trojici: Otce, Syna a Ducha Svatého.

Tradice slavnostního průvodu Tří králů se dochovala až do dnešní doby a 6. ledna chodí po vesnicích i městech skupinky dětí či dospělých v kostýmech Tří králů. Na domy píší křídou požehnání a místo dobrot vybírají do zapečetěných kasiček peníze na Tříkrálovou finanční sbírku pro potřebné.

Letos trochu jinak

Letošní Tříkrálová sbírka je ovšem trochu jiná než v předchozích letech. Kvůli pandemii koronaviru a nutným bezpečnostním opatřením se koná on-line.

Požehnaní tak sice dostanete přes monitor počítače nebo mobilního telefonu a budete muset oželet nápis nade dveřmi, přispět však můžete kdykoli a kdekoliv, a to i na konkrétní charitu, kterou chcete podpořit.

Kdo však nemáte možnost přispět on-line, o kasičky nepřijdete. Najdete je na veřejně přístupných místech, a to v kostelích a některých obchodech.

On-line Tříkrálovou sbírku naleznete na www.trikralovasbirka.cz .

Monika

Jmenuji se Monika a na stránkách My všechny pro vás píšu o všem možném i nemožném. Od malička mě bavilo něco tvořit a nedokážu sedět jen tak s rukama v klíně. Miluji ten pocit, když mi pod rukama vzniká něco nového, pěkného a třeba i užitečného.