Souhlas se zpracováním osobních údajů

Souhlasím s tím, aby společnost:

Czech Online Media s.r.o.

se sídlem Praha 3 – Žižkov, Kubelíkova 1224/42, PSČ 13000

IČO: 25839063

(dále jen jako Správce)

zpracovávala mé osobní údaje, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy a pro účely vedení Uživatelského účtu. Nezvolíte-li jinou možnost, souhlasíte také se zpracováním osobních údajů pro účely zasílání informací a obchodních sdělení, a to především formou emailů. Souhlas se zpracováním osobních údajů v celém rozsahu dle tohoto článku není podmínkou, která by sama o sobě znemožňovala uzavření kupní smlouvy.

Svým souhlasem berete na vědomí, že jste povinen/povinna své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce služeb) uvádět správně a pravdivě. Zároveň potvrzujete, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů a že budete bez zbytečného odkladu Správce informovat o změně ve svých osobních údajích.

K Vašim osobním údajům bude mít přístup Správce a třetí osoby Správcem určené jako Zpracovatelé. Všichni naši zpracovatelé se zaručují, že provádí veškeré zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Ke zpracování Vašich osobních údajů dochází prostřednictvím výpočetní techniky, případně manuálním způsobem, vždy však za dodržení všech bezpečnostních zásad pro zprávu a zpracování osobních údajů.

Berte prosím na vědomí, že v souvislosti se svými osobními údaji nám svěřenými, máte:

a) právo na potvrzení

b) právo na přístup

c) právo na opravu či doplnění

d) právo na výmaz

e) právo na omezení zpracování

f) právo na přenositelnost

g) právo vznést námitku

h) právo obrátit se na dozorový úřad

i) právo kdykoliv tento Souhlas odvolat

Správce se zaručuje, že provádí veškeré zpracování Vašich osobních údajů v souladu s nařízením EU 2016/679 (obecné nařízení o ochraně osobních údajů, zkráceně GDPR).

Více o Zpracování a ochraně osobních údajů zde

V Praze dne 1.9. 2020