Pravidla diskuze

Do diskuze má přistup každý návštěvník webu myvsechny.cz, avšak psát příspěvky a využívat všech možností diskuze mají pouze registrovaní uživatelé. Pokud tedy nechcete diskuzi pouze pročítat, ale máte dotaz či chcete přispět svou odpovědí na dotaz již položený, zaregistrujte se prosím.

Diskuze My všechny je prostor, který slouží ke svobodnému pokládání dotazů, psaní a vyhledávání odpovědí, radám a odpočinku při kamarádském čtení. My všechny se zde určitě chceme cítit dobře, a proto prosíme o dodržování pravidel diskuze. Jednejte zde věcně, zodpovědně a s úctou k ostatním.

Na dodržování pravidel diskuze dohlíží moderátoři a vyhrazují si právo, jakýkoliv příspěvek, který pravidla poruší smazat a v případě opakujících se prohřešků, daného uživatele z diskutování vyloučit.

Vstupem do diskuze vyjadřuje každý uživatel svůj souhlas s dodržováním těchto pravidel.

Pravidla diskuze:

1. Své dotazy vkládejte do již vytvořených kategorií, podle daného tématu. Působí nepatřičně ptát se na puberťáka v diskuzi o zahradě.

2. Než vytvoříte nové vlákno přesvědčte se, že zde podobný dotaz už není.

3. Buďte konkrétní, výstižní a co nejpřesnější v názvu svého příspěvku. Pomůže to vám a zejména těm, kteří by vám mohli poradit. Moderátoři si vyhrazují právo nadpis v případě potřeby upravit.

4. Dbejte na dodržování zákonů platných v zemi, kde žijete a dodržujte v diskuzích pravidla slušného chování a vyvarujte se psaní jakýchkoli urážlivých, vulgárních, homofobních, obscéních, rasistických a xenofobních textů či textů se sexuálním podtextem. Chovejte se k sobě s úctou a vyvarujte se nepravd, nenávisti, výhrůžek a pomluv.

5. Diskuze není prostor pro spamování jakéhokoliv druhu. Nevkládejte proto opakující se dotazy či texty. Není dovoleno propagovat produkty, firmy či soukromé firmy a vkládat do diskuzí odkazy vedoucí na jiné webové stránky. Co je již nad rámec diskuze a co ne, je na posouzení moderátorů diskuze.

Mějte na paměti, že veškerý obsah zveřejněný na webových stránkách, které vlastní firma Czech Online Media s.r.o, pod kterou spadají i webové stránky myvsechny.cz, jakožto i samotné webové stránky, je chráněn autorským právem a neporušujte toto právo nezákonným veřejným či soukromým šířením tohoto obsahu. Toto je možné pouze se souhlasem vydavatele, tedy firmy Czech Online Media s.r.o.

S jakoukoliv nejasností či dotazem nebo upozorněním na porušení pravidel se obraťte na moderátory diskuze a to v tématu Dotazy pro moderátory v naší diskuzi.